Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Autor: Mljet

ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o ispravci pogreške UPU Okuklje

Odluka o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Odluka o ispravci pogreške UPU Saplunara

Odluka o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

SAZVANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Okuklje

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Saplunara

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak o prijedlogu Odluke o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak o prijedlogu Zaključka u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

Obrazloženje zakonitosti konačnog prijedloga ID PPUO Mljet

ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljene i usvojene izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

ID Odluke o komunalnom doprinosu ID

Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

ID Odluke o komunalnoj naknadi ID

Odluke o korištenju javnih površina ID

Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika ID

Odluke o NC na području Općine ID

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet ID

Odluke o zakupu poslovnog prostora

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Odluke o donošenju ID

Proračuna za 2020.-II. izmjene i dopune

Polugodišnji obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Plan javne nabave – III. ID

SAZVANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Polugodišnjeg obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Zaključka naknadna suglasnost Plan javne nabave – III. ID

Zaključak prijedlog ID Odluke o NC na području Općine

Plan javne nabave za 2020. godinu- III. ID

Dezinsekcija će se provesti 11. kolovoza 2020.godine

Djelatnici Veterinarske ambulante Gruda-Konavle d.o.o. provodit će adulticidni tretman komaraca na prostoru Općine Mljet dana 11. kolovoza 2020. tijekom noći i ranog jutra kada je aktivnost komaraca pojačana.

Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:

na  javnim  površinama  i  uz prometnice tretirati će se zelenilo, grmlje i travnate površine  gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova

Mjere opreza:

Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) mole se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.

U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa, o čemu ćemo dodatno obavjestiti.

Provođenje dezinsekcije na području Općine Mljet

Poštovani,

djelatnici Veterinarske ambulante Gruda-Konavle d.o.o. provodit će adulticidni tretman komaraca na prostoru općine Mljet dana 3. srpnja 2020. tijekom noći i ranog jutra kada je aktivnost komaraca pojačana.

Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:

na  javnim  površinama  i  uz prometnice tretirati će se zelenilo, grmlje i travnate površine  gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova

Mjere opreza:

Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) mole se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.

U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa, o čemu ćemo dodatno obavjestiti.