Autor: Mljet

Upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku

Državni hidrometeorološki zavod Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze Služba za vremenske analize i prognoze Zagreb, Grič 3 

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE 

Upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku 

Vrijeme izdavanja: 19.12.2019, 08:17 

DANAS, 19. 12. 2019. 

Na Jadranu jako i prema otvorenom moru olujno jugo (10 do 18 m/s, udari do 23 m/s). Na sjevernom i srednjem Jadranu moguća obilna kiša i intenzivniji pljuskovi s grmljavinom krajem dana. 

SUTRA, 20. 12. 2019. 

U noći i ujutro na jugu obilni pljuskovi i grmljavina uz jako jugo (15 do 23 m/s). Sredinom dana i posliepodne jačanje jugozapadnjaka na kopnu (udari od 10 do 15 m/s, u gorju do 25 m/s), a juga na moru (10 do 17 m/s, udari do 23 m/s). 

Izjava o odricanju odgovornosti: Zbog prirode i složenosti meteoroloških procesa, ne mogu se predvidjeti i pravodobno izdati upozorenja na sve opasne pojave, a mogu se pojaviti i odstupanja prognoza i upozorenja od stvarnih događaja. 

DHMZ Fax: 01 4851980 [email protected] https://meteo.hr 

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020. godinu, prateći proračusnki akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2020> godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. – II. ID

Program održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Proračun Općine Mljet za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada

Odluka o naknadama vijećnika i dužnosnika Općine Mljet

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Program predškolskog odgoja 2020.

Program školstvo, kultura i sport 2020.

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

Zaključak naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Zaključak o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

SAZVANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020 godinu, prateći proračunski akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Rebalansa Proračuna za 2010. – II. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Zaključak prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Programa predškolski odgoj 2020.

Zaključak prijedlog Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Zaključak prijedlog Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak prijedlog Zaključka naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2019. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Plan javne nabave za 2019. godinu – III. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2019. godinu – IV. izmjene i dopune

Zaključak prijedloga Zaključka naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Zaključak prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada

 

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Raspis e-savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Plan Proračuna za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020-2022. godine

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 22. listopada 2019. godine (sjednica je prvobitno bila zakazana za dan 18. listopada 2019. godine, ali je odgođena) u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Program društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MLJET

Polazeći od nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet izrađenog od Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb, Općinski načelnik Općine Mljet je svojim Zaključkom utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet za javnu raspravu.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je obavijest o javnoj raspravi koja se objavljuje u Slobodnoj Dalmaciji, mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mrežnim stranicama Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet bit će objavljen i elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu koji sadrži sve dijelove propisane odredbama Zakona o prostornom uređenju, sve do dana početka javne rasprave 18. listopada 2019.g.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je i posebnu obavijest za javnopravna tijela, koja se dostavlja poštom i posebnu obavijest za susjedne JLS (iako nije obvezna), koja se također dostavlja poštom.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljuju se i predmetne posebne obavijesti.

Obavijest o javnoj raspravi, elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu i ostali relevantni akti slijede:

Sken objava JR ID PPUO Mljet mrežna str. Općine

Sken ostalo JR ID PPUO mrežna str. Općine

SAZVANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. listopada 2019.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019.godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 234 sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak prijedlog Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Izvješće Mandatni odbor verifikacija mandata V. Marković

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. rujna 2019. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: polugodišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izvješća o radu Općinskog načelnika za prvo polugodište 2019. godine i izvješća o radu i poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje i Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2018. godinu.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Komunalno Mljet d.o.o. za 2018. godinu

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Voda Mljet d.o.o. za 2018. godinu