Autor: Mljet

OBAVIJEST JAVNOSTI O POČETKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE NA OKOLIŠ

Općina Mljet je pokrenula postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja prostorno-planske dokumentacije na okoliš, i to:

  • Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara;
  • Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2 i
  • Urbanističkog plana uređenja GZ Žukovac.

Predmetna obavijest slijedi:

Obavijest javnosti OPSPUO Saplunara

Obavijest javnosti OPSPUO Uvala Sutmiholjska

Obavijest javnosti OPSPUO GZ Žukovac

INTERVJU S KANDIDATKINJAMA

Dana 22. travnja 2020. godine (srijeda) u prostorijama Općine Mljet održat će se intevju s kandidatkinjama za prijam u službu u status vježbenika, koje su zadovoljile na pisanom testu.

Intervju s Josipom Bušurelo održat će se u 13:00 sati, a s Nives Radulj u 13:30 sati.

Intervju će se održati poštivajući odredbe o ponašanju za vrijeme ove krizne situacije.

Neopravdano nepristupanje intervjuu znači odustanak od podnesene prijave za službu

ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za VII. – XII. 2019.

God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mljet za 2019.

Odluka o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Odluka o ID Odluke o komunalnom redu

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Odluka o zabrani izvođenja radova 2021.

Odluka o ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o ID Odluke o korištenju javnih površina

Odluka o ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Odluka o ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju zemljišta Uvala Sutmiholjska

Obavezna preporuka o smanjenju plaća i naknada