Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Otvoreni postupci

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU

Pristupa se nabavi glavnog projekta za komunalnu vodnu građevinu za prikupljanje i obradu otpadnih voda u Uvali Sutmiholjskoj.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Projektni zadatak – komunalna vodna građevina za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Izjava o nekažnjavanju GP uređaj Uvala Sutmiholjska

Postupak jednostavne javne nabave: Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjskoj

Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave.

Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I meritorno rješenje MZOiE slijede:

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Ponudbeni list – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Izjava o nekažnjavanju – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali SutmiholjskaRješenje MZOiE – potreba izrade SUO