Kategorija: Novosti

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020. godinu, prateći proračusnki akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2020> godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2010. – II. ID

Program održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Proračun Općine Mljet za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada

Odluka o naknadama vijećnika i dužnosnika Općine Mljet

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Program predškolskog odgoja 2020.

Program školstvo, kultura i sport 2020.

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

Zaključak naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Zaključak o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

SAZVANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020 godinu, prateći proračunski akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Rebalansa Proračuna za 2010. – II. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Zaključak prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Programa predškolski odgoj 2020.

Zaključak prijedlog Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Zaključak prijedlog Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak prijedlog Zaključka naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2019. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Plan javne nabave za 2019. godinu – III. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2019. godinu – IV. izmjene i dopune

Zaključak prijedloga Zaključka naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Zaključak prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada

 

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 22. listopada 2019. godine (sjednica je prvobitno bila zakazana za dan 18. listopada 2019. godine, ali je odgođena) u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Program društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MLJET

Polazeći od nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet izrađenog od Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb, Općinski načelnik Općine Mljet je svojim Zaključkom utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet za javnu raspravu.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je obavijest o javnoj raspravi koja se objavljuje u Slobodnoj Dalmaciji, mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mrežnim stranicama Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet bit će objavljen i elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu koji sadrži sve dijelove propisane odredbama Zakona o prostornom uređenju, sve do dana početka javne rasprave 18. listopada 2019.g.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je i posebnu obavijest za javnopravna tijela, koja se dostavlja poštom i posebnu obavijest za susjedne JLS (iako nije obvezna), koja se također dostavlja poštom.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljuju se i predmetne posebne obavijesti.

Obavijest o javnoj raspravi, elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu i ostali relevantni akti slijede:

Sken objava JR ID PPUO Mljet mrežna str. Općine

Sken ostalo JR ID PPUO mrežna str. Općine

SAZVANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. listopada 2019.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019.godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 234 sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak prijedlog Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Izvješće Mandatni odbor verifikacija mandata V. Marković

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

INFORMACIJE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OTOČNIH ISKAZNICA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA TE OTOČNIH ISKAZNICA I VINJETA ZA POMORSKI PRIJEVOZ VOZILA

Po novom pravilniku djeca koja idu u osnovnu školu na otoku i imaju prebivalište na otoku imaju sva pravo na besplatni prijevoz samo im treba promijeniti otočne iskaznice i u zahtjevu staviti X na učenik, svi koji su izvadili otočne iskaznice djeci prije stupanja na snagu novog pravilnika moraju vaditi nove iskaznice kako ne bi morali plaćati prijevoz.
Pravilnik sam stavila u prilogu,a izvadila sam samo da vidite
Pravo nabesplatni prijevozu javnom prijevozu imaju:
1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka,
2. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok,
3. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta,
4. djeca od jedne do navršene tri godine života,
5. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku,
6. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju san
itetskih prijevoza bolesnika s otoka na
kopno i obrnuto,
7. djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima,
8. djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja, uz suglasnost agencije za obalni linijski prijevoz.