Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

SAZVANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. siječnja 2020. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: ID PPUO Mljet, akti iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID PPUO Mljet – izvorna

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o prijedlogu Zaključka tekst predugovora prijenos poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Zaključak prijedlog God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Zaključak prijedlog ID Odluke o osnivanju JVP Mljet – konačno redigirani

Zaključak prijedlog Odluge suglasnost na Statut JVP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke imovinski odnosi Periše

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2021.

Zaključak prijedlog Zaključka financiranje RD Žukovac

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage Odluka osnivanje JVP

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage suglasnost Statut JVP

POSLOVNICA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE U BABINOM POLJU

Hrvatska poštanska banka – HPB d. d. Zagreb ima namjeru otvoriti svoju poslovnicu u Babinom Polju u prostoru poštanskog ureda 20225 Babino Polje.

Uvjet za otvaranje poslovnice, čemu Općina Mljet daje punu podršku, jeste da nekoliko otočnih pravnih subjekata otvori poslovni račun u Hrvatskoj poštanskoj banci – HPB d. d. Zagreb.

Općina Mljet poziva otočne pravne subjekte na otvaranje poslovnih računa u Hrvatskoj poštanskoj banci – HPB d. d. Zagreb držeći da je to njihov poslovni interes i interes otočnog razvitka

ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Doneseni akti slijede:

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina – zgrada

Odluka suglasnost na Statut JVP Mljet

SAZVANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 33. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluge suglasnost na Statut JVP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

Zaključak prijedlog Odluke o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina – zgrada

ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 20. studeni2020. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Odluka Proračun za 2021. godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka 2021.

Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program otočnog predškolskog odgoja 2021.

Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program utroška boravišne pristojbe u 2021.

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

Odluka naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Odluka o ID Odluke o osnivanju JVP Mljet

SAZVANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 20. studeni 2020. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka 2021.

Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2021. GODINU

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2021

. Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočnog predškolskog odgoja 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka suglasnost Plan javne nabave

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

ZAVRŠEN POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Odlukama Općinskog načelnika Općine Mljet, a nakon provedenog Zakonom propisanog postupka, uključujući završno mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije završeni su postupci ocjene potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2.

U postupku je utvrđeno da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da su zahvati prihvatljivi za ekološku mrežu.

Akti načelnika slijede:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Sken odluka da nema potrebe za SPUO UPU GZ Žukovac i ID UPU Sutmiholjska

ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o ispravci pogreške UPU Okuklje

Odluka o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Odluka o ispravci pogreške UPU Saplunara

Odluka o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

SAZVANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Okuklje

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Saplunara

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak o prijedlogu Odluke o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak o prijedlogu Zaključka u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

Obrazloženje zakonitosti konačnog prijedloga ID PPUO Mljet