Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet s popisom dokumentarnog gradiva Općine Mljet

Predmetna Pravila s Popisom dobila su dana 25. lipnja 2021.godine suglasnost Državnog arhiva u Dubrovniku, te se objavljuju na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Mljet 13. srpnja 2021.godine kada i stupaju na snagu.

Pravila s popisom slijede:

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet

Popis dokumentarnog gradiva Općine Mljet s rokovima čuvanja

VOZNI RED AUTOBUSA OD 02.07.2021.GODINE

Poštovani ,

Pošto se od sutra mjenja plovidbeni red mjenja se i vozni red autobusa.

PONEDELJAK POMENA 04:45  SAPLUNARA 05:00

PETAK POMENA 04:45    SAPLUNARA 05:00

UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,SUBOTA POMENA 05:00 ,SAPLUNARA 05:35

NEDELJA I BLAGDAN POMENA 16:15  SAPLUNARA 16:30

ODRŽANA 2. SJENDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 17. lipnja 2021.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Bbainom Polju 2. sjednica Općinsklog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nedležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021.godinu.

Doneseni akti slijede:

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

Odluka počasni građanin Zvonimir Đuroković

Odluka o dodjeli priznanja MO Korita 2021.

PREDNACRT PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE

U postupku izrade i donošenja Plana razvoja Općine Mljet do 2027. godine izrađen je od konzultanta, uz aktivno sudjelovanje organa i tijela Općine Mljet i drugih relevantnih otočnih subjekata, nacrt prijedloga Plana.

U daljnjem postupku izrade i donošenja Plana najaktivnije će sudjelovati imenovani koordinator i imenovana Radna skupina, ali je za konačnu varijantu Plana dragocjeno učešće svih zainteresiranih otočnih subjekata.

Stoga se poziva sva lokalna otočna zajednica da u pismenoj formi, poštom, predajom pisarnici ili na e-mail: [email protected]  da svoje primjedbe, mišljenja, prijedloge i sugestije.

Prednacrt prijedloga Plana slijedi:

Plan razvoja Općine Mljet do 2027. – prednacrt prijedloga

SAZVANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 17. lipnja 2021. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021. godinu.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 02. lipnja 2021. godine, a nakon održanih lokalnih izbora 2021. godine i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mljet održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Sjednica je održana uz poštivanje procedure propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je izabran predsjednik Općinskog vijeća čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim.

Na sjednici su izabrana i radna tijela Općinskog vijeća u skladu s Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet, te posebnim propisima.

Doneseni akti slijede:

Rješenje o izboru Mandatnog odbora OV-a

Zaključak verifikacija mandata u OV-u

Rješenje o izboru Odbora za izbor OV-a

Odluka o izboru predsjednika OV-a

Odluka o izboru prvog potpredsjednika OV-a

Odluka o izboru drugog potpredsjednika OV-a

Rješenje izbor Odbora za Statut OV-a

Rješenje o izboru Odbora za Proračun

Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša OV-a

Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti OV-a

Rješenje o izboru Odbora za imena naselja OV-a

Rješenje o izboru Odbora za predstavke OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Povjerenstva za imovinu OV-a

Odluka i rješenje o izboru Odbora za javna priznanja OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za zaštitu potrošača

VOZNI RED AUTOBUSA

 
05:35 Saplunara-Sobra vozi ponedeljak,utorak,srijeda,četvrtak i subota
05:15 Saplunara-Sobra vozi petkom (spušta se u Okuklje i Prožursku luku i polasku i povratku )
 
16:30 Saplunara-Sobra vozi nedjeljom i blagdanom (silazi u Okuklje i Prožur u polasku )
20:30 Saplunara-Sobra vozi petkom (spušta se u Okuklje i Prožur )
20:30 Sobra-Saplunara vozi svaki dan
 
05:00 Pomena-Sobra vozi radni dan i subotom
16:15 Pomena-Sobra vozi nedjeljom i blagdanom
20:30 Sobra-Pomena vozi svaki dan

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 02. LIPNJA 2021.GODINE

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednci Općinksog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu slijedi:

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu OV-a

KONAČNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA 16.05.2021.GODINE ZA OPĆINU MLJET

Objavljuju se konačni rezultati lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021.godine za Općinu Mljet i to za Općinsko vijeće Općine Mljet i Općinskog načelnika Općine Mljet.

Konačni rezultasti se objavljuju na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet

Odluke o utvrđivanju konačnih rezultata slijede:

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općisnko vijeće

Odluka o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za Općinskog načelnika