Kategorija: Novosti

INTERVJU S KANDIDATKINJAMA

Dana 22. travnja 2020. godine (srijeda) u prostorijama Općine Mljet održat će se intevju s kandidatkinjama za prijam u službu u status vježbenika, koje su zadovoljile na pisanom testu.

Intervju s Josipom Bušurelo održat će se u 13:00 sati, a s Nives Radulj u 13:30 sati.

Intervju će se održati poštivajući odredbe o ponašanju za vrijeme ove krizne situacije.

Neopravdano nepristupanje intervjuu znači odustanak od podnesene prijave za službu

SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine

Zaključak ID Odluke o komunalnom redu

Zaključak o prijedlogu God. plana upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o Izvješću ON za VII. – XII. 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2021.