Kategorija: Novosti

NOVI CJENICI JAVNE OTOČNE VODOOPSKRBE

Nakon dovođenja vode s kopna pružatelji usluge javne vodoopskrbe na području Općine Mljet: Voda Mljet d.o.o. Babino Polje i NPKLM vodovod d.o.o. Korčula donijeli cjenike javne otočne vodoopskrbe i na njih priskrbili propisanu prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Odluke o davanju prethodne suglasnosti koje sadrže cjenike kao prilog slijede:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik vodnih usluga za područje Općine Mljet Voda Mljet d.o.o.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga za područje Općine Mljet – NPKLM vodovod d.o.o.)

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će su raspravljeni i usvojeni: akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i akt o dodjeli javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet.

Usvojeni akti  slijede:

Odluka o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

SAZVANA 13. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i dodjela javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 13. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za13. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

 

PRIJAM NAMJEŠTENIKA NA POSLOVIMA I ZADAĆAMA: ČISTAĆ – DOSTAVLJAČ – USLUŽITELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Namještenica na predmetnim poslovima i zadaćama otišla je na porodiljni dopust na kojem će predvidivo ostati tri i po godine.

Slijedom ovoga potrebno je izvršiti prijam jednog izvršitelja na određeno vrijeme, do njezinog povratka s bolovanja, na određeno vrijeme.

Sukladno odredbama Zakona dostavljena je nadležnom Zavodu za zapošljavanje prijava potrebe za radnikom.

 

Prijava potrebe za radnikom slijedi:

PR-prijava potrebe za radnikom

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 30. svibnja 2018.godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 11. sjednica općinsklog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni slijedeći akti:

Odluka o prijenosu vlasništva objekata sustava javne odvodnje NP Mljet

Odluka o prometovanju cestovnog – turističkog vlaka na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2018. godini