Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. ožujka 2021. godine u 10:45 sati održanaje u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: strateški planovi razvoja, dok su akti iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva skinuti s dnevnog reda jer još nije okončan postupak dobivanja potrebnih prethodnih suglasnosti.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka izrada Plana razvoja do 2027. godine

Odluka produženje Strategije razvoja do 2020.

SAZVANA 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. ožujka 2021. godine u 10:45 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: strateški planovi razvoja i akti iz oblasti protupožarne zaštite i vatrogastva.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 36. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke izrada Plana razvoja do 2027. godine

Zaključak prijedlog Odluke produženje Strategije razvoja do 2020.

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara Općine Mljet – konačna 2021.

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

Plan zaštite od požara Općine Mljet – konačni 2021.

 

 

ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje spanj – prosinac 2020.

Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Odluka izrada UPU GZ Žukovac

Odluka izrade ID UPU Sutmiholjska

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Odluka ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak inicijativa donošenja PPUO Mljet Zaključak otočni POS

SAZVANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke izrada UPU GZ Žukovac

Zaključak prijedlog Odluke izrade ID UPU Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak prijedlog Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa donošenja PPUO Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka otočni POS

ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju ID PPUO Mljet

Programa rada OV-a za 2021.

Odluka o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o financiranju projekta RD Žukovac

Zaključak o utvrđivanju teksta predugovora o prijenosu poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Odluka o razrješenju imovinskih odnosa s Matana – Periše

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka ID Odluke osnivanje JVP Mljet – konačno redigirano

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka o davanju suglasnosti na Statut JVP Mljet

Starut Javna vatrogasna postrojba Mljet – redigirano

SAZVANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. siječnja 2020. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: ID PPUO Mljet, akti iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID PPUO Mljet – izvorna

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o prijedlogu Zaključka tekst predugovora prijenos poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Zaključak prijedlog God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Zaključak prijedlog ID Odluke o osnivanju JVP Mljet – konačno redigirani

Zaključak prijedlog Odluge suglasnost na Statut JVP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke imovinski odnosi Periše

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2021.

Zaključak prijedlog Zaključka financiranje RD Žukovac

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage Odluka osnivanje JVP

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage suglasnost Statut JVP

ODRŽANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Doneseni akti slijede:

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina – zgrada

Odluka suglasnost na Statut JVP Mljet

SAZVANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 33. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluge suglasnost na Statut JVP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

Zaključak prijedlog Odluke o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina – zgrada

ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 20. studeni2020. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Odluka Proračun za 2021. godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka 2021.

Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program otočnog predškolskog odgoja 2021.

Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program utroška boravišne pristojbe u 2021.

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

Odluka naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Odluka o ID Odluke o osnivanju JVP Mljet

SAZVANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 20. studeni 2020. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka 2021.

Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2021. GODINU

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2021

. Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočnog predškolskog odgoja 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka suglasnost Plan javne nabave

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.