Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 08. lipnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni:  izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, izvješća o ostvarenju godišnjih programa za 2019. godinuakti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izvješće boravišna pristojba 2019. godina

Izvješće Program društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program gospodarstvo 2029. godine

Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program mjesni odbori 2019. godine

Izvješće Program naknada za ozakonjenje 2019. godine

Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program socijalne skrbi 2019. godine

Odluka ID Proračuna 2020.-I. izmjene i dopune

Odluka koncesija posebna upotreba kanalizacija NP Mljet

Odluka o dodjeli priznanja Liga protiv raka 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Blato 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Maranovići 2020.

Odluka o dodjeli priznanja postrojba CZ Mljet 2020.

Odluka o dodjeli priznanja UM Uliks 2020.

Odluka o dodjeli priznanja za životno djelo braći Stražičić2020.

Odluka o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID

Odluka o nagodbi za zemljište Sutmiholjska

Odluka o NC na području Općine

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – I. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – I. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – I. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – I. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – I. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – I. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini – I. ID

SAZVANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 08. lipnja 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  izmjene i dopune PPUO Mljet (ukoliko pristigne suglasnost nadležnog Ministarstva),izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 28. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak Izvješće boravišna pristojba 2019. godina

Zaključak Izvješće Program društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Zaključak Izvješće Program gospodarstvo 2029. godine

Zaključak Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine

Zaključak Izvješće Program komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Zaključak Izvješće Program mjesni odbori 2019. godine

Zaključak Izvješće Program naknada za ozakonjenje 2019. godine

Zaključak Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine

Zaključak Izvješće Program socijalne skrbi 2019. godine

Zaključak prijedlog ID Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog ID Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog ID Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa utroška boravišne pristojbe u 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke koncesija posebna upotreba kanalizacija NP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o nagodbi za zemljište Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke o NC na području Općine

Zaključak prijedlog priznanje Liga protiv raka 2020.

Zaključak prijedlog priznanje MO Blato 2020.

Zaključak prijedlog priznanje MO Maranovići 2020.

Zaključak prijedlog priznanje postrojba CZ 2020.

Zaključak prijedlog priznanje UM Uliks2020.

Zaključak prijedlog priznanje živ. djelo braća Stražičić 2020.

 

 

 

ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za VII. – XII. 2019.

God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mljet za 2019.

Odluka o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Odluka o ID Odluke o komunalnom redu

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Odluka o zabrani izvođenja radova 2021.

Odluka o ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o ID Odluke o korištenju javnih površina

Odluka o ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Odluka o ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju zemljišta Uvala Sutmiholjska

Obavezna preporuka o smanjenju plaća i naknada

SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine

Zaključak ID Odluke o komunalnom redu

Zaključak o prijedlogu God. plana upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o Izvješću ON za VII. – XII. 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2021.

 

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o gospodarenju nekretninama Općine

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Program rada OV-a za 2020.

Odluka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće mandat Tomislav Benković Mandatni odbor

Zaključak prijedlog Statutarne odluke o ID Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2020.

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

Zaključak prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama

Općine Zaključak prijedlog Odluke o lokalnim porezima

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020. godinu, prateći proračusnki akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2020> godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. – II. ID

Program održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Proračun Općine Mljet za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada

Odluka o naknadama vijećnika i dužnosnika Općine Mljet

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Program predškolskog odgoja 2020.

Program školstvo, kultura i sport 2020.

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

Zaključak naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Zaključak o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

SAZVANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. prosinca 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, Proračun Općine Mljet za 2020 godinu, prateći proračunski akti za 2020. godinu, godišnji programi i planovi za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Rebalansa Proračuna za 2010. – II. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019. – II. ID

Zaključak prijedlog Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Programa predškolski odgoj 2020.

Zaključak prijedlog Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. godini

Zaključak prijedlog Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak prijedlog Zaključka naknadna suglasnost na Plan javne nabave za 2019.

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2019. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

Plan javne nabave za 2019. godinu – III. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2019. godinu – IV. izmjene i dopune

Zaključak prijedloga Zaključka naknadna suglasnost na Pravilnik o jednostavnim nabavama

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.

Plan javne nabave za 2020. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2020.

Zaključak prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

ELABORAT PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada

 

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 22. listopada 2019. godine (sjednica je prvobitno bila zakazana za dan 18. listopada 2019. godine, ali je odgođena) u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Program društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

SAZVANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. listopada 2019.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019.godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 234 sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak prijedlog Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Izvješće Mandatni odbor verifikacija mandata V. Marković

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …