Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o ispravci pogreške UPU Okuklje

Odluka o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Odluka o ispravci pogreške UPU Saplunara

Odluka o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

SAZVANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Okuklje

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Saplunara

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak o prijedlogu Odluke o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak o prijedlogu Zaključka u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

Obrazloženje zakonitosti konačnog prijedloga ID PPUO Mljet

ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljene i usvojene izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

ID Odluke o komunalnom doprinosu ID

Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

ID Odluke o komunalnoj naknadi ID

Odluke o korištenju javnih površina ID

Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika ID

Odluke o NC na području Općine ID

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet ID

Odluke o zakupu poslovnog prostora

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Odluke o donošenju ID

Proračuna za 2020.-II. izmjene i dopune

Polugodišnji obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Plan javne nabave – III. ID

SAZVANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Polugodišnjeg obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Zaključka naknadna suglasnost Plan javne nabave – III. ID

Zaključak prijedlog ID Odluke o NC na području Općine

Plan javne nabave za 2020. godinu- III. ID

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 08. lipnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni:  izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, izvješća o ostvarenju godišnjih programa za 2019. godinuakti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Izvješće boravišna pristojba 2019. godina

Izvješće Program društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program gospodarstvo 2029. godine

Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Izvješće Program mjesni odbori 2019. godine

Izvješće Program naknada za ozakonjenje 2019. godine

Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine

Izvješće Program socijalne skrbi 2019. godine

Odluka ID Proračuna 2020.-I. izmjene i dopune

Odluka koncesija posebna upotreba kanalizacija NP Mljet

Odluka o dodjeli priznanja Liga protiv raka 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Blato 2020.

Odluka o dodjeli priznanja MO Maranovići 2020.

Odluka o dodjeli priznanja postrojba CZ Mljet 2020.

Odluka o dodjeli priznanja UM Uliks 2020.

Odluka o dodjeli priznanja za životno djelo braći Stražičić2020.

Odluka o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID

Odluka o nagodbi za zemljište Sutmiholjska

Odluka o NC na području Općine

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – I. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – I. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – I. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – I. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – I. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – I. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – I. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini – I. ID

SAZVANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 08. lipnja 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  izmjene i dopune PPUO Mljet (ukoliko pristigne suglasnost nadležnog Ministarstva),izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 28. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak Izvješće boravišna pristojba 2019. godina

Zaključak Izvješće Program društvenih djelatnosti za 2019. godinu

Zaključak Izvješće Program gospodarstvo 2029. godine

Zaključak Izvješće Program građenja kom. infrastrukture 2019. godine

Zaključak Izvješće Program komunalne djelatnosti za 2019. godinu

Zaključak Izvješće Program mjesni odbori 2019. godine

Zaključak Izvješće Program naknada za ozakonjenje 2019. godine

Zaključak Izvješće Program održavanje kom. infrastrukture 2019. godine

Zaključak Izvješće Program socijalne skrbi 2019. godine

Zaključak prijedlog ID Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog ID Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Zaključak prijedlog ID Programa ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa utroška boravišne pristojbe u 2020.

Zaključak prijedlog ID Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. godini

Zaključak prijedlog Odluke koncesija posebna upotreba kanalizacija NP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.-I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o nagodbi za zemljište Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke o NC na području Općine

Zaključak prijedlog priznanje Liga protiv raka 2020.

Zaključak prijedlog priznanje MO Blato 2020.

Zaključak prijedlog priznanje MO Maranovići 2020.

Zaključak prijedlog priznanje postrojba CZ 2020.

Zaključak prijedlog priznanje UM Uliks2020.

Zaključak prijedlog priznanje živ. djelo braća Stražičić 2020.

 

 

 

ODRŽANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika za VII. – XII. 2019.

God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Mljet za 2019.

Odluka o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Odluka o ID Odluke o komunalnom redu

Odluka o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Odluka o zabrani izvođenja radova 2021.

Odluka o ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o ID Odluke o korištenju javnih površina

Odluka o ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Odluka o ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju zemljišta Uvala Sutmiholjska

Obavezna preporuka o smanjenju plaća i naknada

SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 06. travnja 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: akti vezani uz pandemiju Covid – 19, godišnji obračun Proračuna za 2019. godinu, izvješće načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine, akti vezani uz općinsku imovinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine

Zaključak ID Odluke o komunalnom redu

Zaključak o prijedlogu God. plana upravljanja pomorskim dobrom u 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o Izvješću ON za VII. – XII. 2019.

Zaključak o prijedlogu Odluke o osnivanju Poslovne zone Crnac Kok

Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke o usklađenju računovodstveno – knjigovodstvenog stanja nekretnina

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2021.

 

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o gospodarenju nekretninama Općine

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Program rada OV-a za 2020.

Odluka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće mandat Tomislav Benković Mandatni odbor

Zaključak prijedlog Statutarne odluke o ID Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2020.

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

Zaključak prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama

Općine Zaključak prijedlog Odluke o lokalnim porezima

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska