Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 31. listopada 2018. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili  akti  vezani uz odnose Općine Mljet s velikim kupcima zemljišta koji su u razdoblju od 2000. – 2005. godine od Općine Mljet kupili zemljište (u postupcimajavnog natječaja) i isplatili kupoprodajnu cijenu ili njen dio, a nisu realizirali svoje vlasničko parvo jer je u međuvremenu utvrđeno da je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska, te drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća

Doneseni akti  slijede:

Odluka o sklapanju nagodbe između Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb i Općine Mljet

Tekst nagodbe između Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb i Općine Mljet

Odluka o načelima nagodbe između Tina Brala i Općine Mljet

Tekst izjave vezana uz utvrđivanje nespornog potraživanja Tina Brala prema Općini Mljet

Odluka o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. Babino Polje javnim natječajem

Tekst javnog natječaja o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. Babino Polje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti OV-a

SAZVANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 31. listopada 2018.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti vezani uz odnose Općine Mljet s velikim kupcima zemljišta koji su u razdoblju od 2000. – 2005. godine od Općine Mljet kupili zemljište (u javnim natječajima) i isplatili kupoprodajnu cijenu, a nisu realizirali svoje vlasničko pravo jer je u međuvremenu utvrđeno da je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem i relevantnim prijeldozima slijede:

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za16. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe između Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb i Općine Mljet,

Prijedlog nagodbe Adria i Kora s Općinom Mljet završni

Zaključak o prijedlogu Odluke o načelima nagodbe Tina Brala i Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem

Javni natječaj o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje

Izjava nesporno potraživanje Tino Bralo

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti OV-a

Dopis pravno stajalište Ministarstvo i DORH, GUO 10-18

Ugovorna dokumentacija Adria Sistem

Ugovorna dokumentacija Kora Zagreb

Ugovorna dokumentacija Tino Bralo

Prateća dokumentacija Adria Sistem d.o.o.

Prateća dokumentacija Kora Zagreb d.o.o.

Prateća dokumentacija Tino Bralo

Presude Trgovački sud u Splitu Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o.

Lokacijska informacija č.z. 1542, 1545 i 1918 k.o. Korita i 8781-2, 61, 63 i 64 k.o. B. Polje

Mišljenje Ministarstva članak 391. Zakona

Posjedovni list broj 854 za k.o. Babino Polje

Rješenje prijedlog ID PPDNŽ u 2. javnoj raspravi

Z.k. izvadak za z.ul. 1800 k.o. Babino Polje

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJAĆA OPĆINE MLJET

Dana 21. rujna 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili:  izvješća za prvo polugodište 2018. godine, izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

Odluka o naknadi za razvoj na području Općine Mljet

Odluka o statusu sklopljenih ugovora o raspolaganju zemljištem

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet.

Procjena rizika od velikih nesreca_Opcina Mljet_bez potpisa 27.06.2018.

 

SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 21. rujna 2018. godine u 15:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  izvješća za prvo polugodište 2018. Godine, izmjene i  dopune Proračuna za 2018. Godinu, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i  drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 15. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za15. sjednicu Općinskog vijeća

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mljet

Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet.

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o naknadi za razvoj na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2018

 

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će su raspravljeni i usvojeni: akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i akt o dodjeli javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet.

Usvojeni akti  slijede:

Odluka o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

SAZVANA 13. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i dodjela javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 13. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za13. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

 

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 07. lipnja 2018. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti vezani uz dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2018. Godinu.

Doneseni akti slijede:

Odluka o dodjeli javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Zdenku Radulju

Odluka o dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Mljet za 2018. godinu Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 30. svibnja 2018.godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 11. sjednica općinsklog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni slijedeći akti:

Odluka o prijenosu vlasništva objekata sustava javne odvodnje NP Mljet

Odluka o prometovanju cestovnog – turističkog vlaka na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2018. godini

SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 30. svibnja 2018.godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti : Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018.godinu, Prijenos vodnih građevina sustava javne odvodnje NP-a Mljet , I izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu ud ijelu koji se odnosi na zabranu građevinskih radova..

poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 11. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za11. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2018. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva objekata sustava javne odvodnje NP Mljet