Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su usvojeni  izmijenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i planovi i aktii iz oblasti Civilne zaštite..

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017.

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet 2018- 2021.godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

 

SAZVANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se usvojiti izmjenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i Planovi i Programi iz oblasti Civilne zaštite.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu Općinskog vijeća (150-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu (129-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (130-2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (131-2017-PAO)

Zaključak Program grad. infr. st. 2 2017. 1. ID 10-2017

 

Zaključak Program gospodarstvo 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak Program grad. infr. st. 1 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak o utvrđivanju prijeldoga Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (135-2017-PAO)

Zaključak Program održ. kom. infr. 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017 . godinu – I. izmjene i dopune (137-2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017 .godinu (138-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2018-2021. godine (141-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Mljet za 2018. godinu (143-2017-PAO)

Zaključak Odluka izvršavanje Proračuna 2018. 11-17

 

 

 

 

 

 

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. studenog 2017.godine u 10:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je usvojena Strategija razvitka općine Mljet do 2020. godine , doneseni pojedini akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i akti u oblasti upravljanja općinskom imovinom.

Doneseni akti slijede:

Odluka Strategija razvoja do 2020. 9-17 – kopija

Strategija razvitka Općine do 2020. final 10-17

Odluka ID lokalni porezi 10-17

Odluka javne površine 10-17

Odluka ID komunalni doprinos 10-17

Odluka bod komunal. naknade 10-17

Odluka priznanje vlasništva Bašica Prožura 10-17

Odluka priznanje vlasništva Bašica P. Luka 10-17

Odluka prodaja sobra Hajdić i Šišić 10-17

Odluka ID zakup poslovnog prostora 10-17