Općinski načelnik

Categories:

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Izrada geodetske snimke u mjerilu 1:200 planiranog sportskog igrališta u bivšem kampu Sikirica, planiranog parkirališta kod Doma Zadublje i planiranog pomoćnog objekta kod općinske zgrade u Babinom Polju

Više

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Izrada geodetske snimke u mjerilu 1:200 dijela planirane gospodarske zone Žukovac u skladu s nacrtom prijedloga ID PPUO Mljet (pripremno čišćenje obveza naručitelja) u površini od cca 4,00ha

Više

Zahtjev za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn na temelju članka 5., odnosno iznimno članka 11. stavak 2. i 13. Pravilnika o provedbi jednostavne javne nabave Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 13/18) – Usluga redigiranja i ažuriranja geodetsko-katastarskih podloga u postupcima za utvrđivanje građevinskih parcela i postupcima parcelacije za provođenje u katastru i zemljišniku legaliziranih zgrada u vlasništvu i potencijalnom vlasništvu Općine Mljet

Više