Dokumenti

Categories:

Poziv za dostavu ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 10 i 11. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet) – Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko – poljskih puteva na području Općine Maranovići – Groblje, Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko poljskih puteva na pdoručju Općine Lučica – Garma (Ropa) i Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko – poljskih puteva na području Općine Sršenovići – kuća “Bamba” – zaobilaznica Babino Polje

Više

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno -šumsko – poljskih puteva na području Općine Maranovići – groblje, rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko – poljskih puteva na području Općina Lučica – Garma(Ropa) i rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta i protupožarno – šumsko – poljskih puteva na pdoručju Općine Sršenovići – kuća “Bamba” – uaobilaznica Babino Polje

Više