Zaključak o oprijedlogu Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Zaključak o oprijedlogu Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine