Izvješće o provedenom e-savjetovanju za Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Izvješće o provedenom e-savjetovanju za God. plan upravljanja pom. dobrom