Odluka o ukidanju odgode dodjele potpora otočnim udrugama u kulturi za financiranje registrirane djelatnosti i organizatorima otočnih kulturnih manifestacija u 2020. godini

Odluka o ukidanju odgode za potpore u kulturi 2020. godine