Obrazloženje uz nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina