Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2019 godinu – I. ID