Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka ID Proračuna 2020.-I. izmjene i dopune