Odluka o isplati potpore JVP Mljet iz Bbainog Polja za 2020 godinu

Odluka o odobrenju potpore JVP Mljet za 2020.