Odluka o odobrenju financijske potpore MO Zadublje za sufinanciranje Ljetnog malonogometnog turnira Mljet 2019

Odluka o odobrenju financijske potpore MO Zadublje -turnir 2019.