Odluka o odobrenju financijske potpore PD Mljet iz Goveđara za sudjelovanje u obilježavanju Dana Općine 2019.

Odluka o odobrenju financijske potpore PD Mljet za sudjelovanje obolježavanja Dana Općine 2019.