Odluka o odobrenju financijske potpore PD Planika iz Goveđara za sudjelovanje u obilježavanju Dana Općine 2019

Odluka o odobrenju financijske potpore PD Planika iz Goveđara za sudjelovanje u obilježavanju Dana Općine 2019.