Odluka o odobrenju financijske potpore Udruzi Klapa Mljet za sufinanciranje registrirane djelatnosti 2019.

Odluka o odobrenju financijske potpore Udruzi Klapa Mljet za sufinanciranje registrirane djelatnosti 2019.