Odluka o odobrenju jednokratne potpore za troškove edukacije privatnih iznajmljivača uslijed pandemije COVID-19

Odluka o potpori TZO Mljet za edukaciju COVID-19