Odluka o odobrenju jednokratne potpore za troškove manifestacija “Kino Mediteran” – Mljet 2019 godine

Odluka o odobrenju potpore Kinu Mediteran za 2019.