Odluka o prihvatu ponude izgradnja javne rasvjete u Saplunari – predio Uvala Blace – pripremni radovi

Odluka o prihvatu ponude javna rasvjeta Blace