Odluka o prihvatu ponude legalizirane općinske zgrade

Sken Odluke o prihvatu ponude legalizirane općinske zgrade