Odluka o prijenosu vlasništva čest.zgr. 26 zul. 70 k.o. Prožura bez naknade (114/2017-PAO)

Odluka priznanje vlasništva Bašica Prožura 10-17