Odluka o ukidanju Odluke o davanju ovlaštenja direktoru Društvu za odobravanje skonta kupcima vode

Odluka o ukidanju Odluke o davanju ovlaštenja direktoru Društvu za odobravanje skonta kupcima vode