Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na poručju Općine Mljet (113/2017-PAO)

Odluka bod komunal. naknade 10-17