Odluka oslobađanje komunalnog doprinosa investitroa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za zahvat u prostoru: izgradnja crpne stanice za vodu u naselja Blato

Odluka oslobađanje KD izgradnja crpne stanice za vodu u naselja Blato