Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2020. godinu

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2020.