Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put” između naselja Sobra i Babino Polje

Dana 23. veljače 2018. godine su od strane ovlaštenih predstavnika naručitelja otvorene pristigle ponude u postupku predmetne javne nabave, o čemu je sastavljen meritorni zapisnik.

Zapisnik će se osim objave na ovim mrežnim stranicama Općine Mljet objaviti i u Elektroničkom oglasniku jednostavnih javnih nabava Narodnih novina, zajedno s Upisnikom o zaprimanju ponuda.

Zapisnik će se također dostaviti ponuditeljima uz odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje

Upisnik o zaprimanju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje