Zahtjev za dostavu ponude – Izgradnja javne rasvjete u Saplunari predio uvala Blade- pripremni radovi

Sken zahtjeva za ponudu JR Saplunara