Zahtjev za dostavu ponude za izgradnju septičke jame za potrebe zgrade bivše Općine i Doma Zadublje

Sken zahtjev za ponudu septička jama Dom Zadublje