Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Plana javne nabave Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak o suglasnosti na Plan javne nabave za 2020.