Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o naknadama i drugim primanjima članova Općinskog vijeća Općine Mljet, te plaćama, naknadama i drugim primanjima dužnosnika Općine Mljet koji dužnost obnašaju profesionalno i volonterski

Zaključak prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika