Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska