Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka u svezi s ukupnim poslovanjem Voda Mljet d.o.o. za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka u svezi s ukupnim poslovanjem Voda Mljet d.o.o. za 2018. godinu