Zaključak o utvrđivanju prijedlogaZaključka u svezi s ukupnim poslovanjem Komunalno Mljet d.o.o. za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedlogaZaključka u svezi s ukupnim poslovanjem Komunalno Mljet d.o.o. za 2018. godinu