Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Općina Mljet, 
20 225 Babino Polje, Zabrežje 2
Tel: ++385 (0)20 74 52 55 
Fax: ++385 (0)20 74 53 90 
E-mail: [email protected]

Đivo Market dipl.ing (HDZ), Općinski načelnik 
Tel: ++385 (0)20 745255, Fax: ++385 (0)20 745390
Mob: ++385 (0)992821414
E-mail: [email protected]

Dragec Levak, pročelnik JUO 
Tel: ++385 (0)20 74 53 91 
E-mail: [email protected]

Petar Matana, viši referent knjigovodstveno-računovodstveni poslovi 
Tel: ++385 (0)20 74 52 62
E-mail: [email protected]

Josipa Bušurelo, viši referent za upravne društvene i druge poslove
Tel: ++385 (0)20 74 52 62
E-mail: [email protected]

Antonia Nusskern Lazo, viši referent za komunalne i druge poslove
Tel: ++385 (0)20 74 52 55 
E-mail: [email protected]

Nedjeljka Matana, referent za uredsko poslovanje
Tel: ++385 (0)20 74 53 91 
E-mail: [email protected]