Općina Mljet, 
20 225 Babino Polje, Zabrežje 2
Tel: ++385 (0)20 74 52 55 
Fax: ++385 (0)20 74 53 90 
E-mail: [email protected]

Đivo Market dipl.ing (HDZ), Općinski načelnik 
Tel: ++385 (0)20 745255, Fax: ++385 (0)20 745390 
Mob: ++385 (0)992821414
E-mail: [email protected]

Nikola Kralj (Hss) – zamjenik općinskog načelnika
Tel: ++385 (0)20 745255, Fax: ++385 (0)20 745390 
Mob: ++385 (0)989823449
E-mail: zamjenik[email protected]

Dragec Levak, pročelnik JUO 
Tel: ++385 (0)20 74 53 91 
E-mail: [email protected]

Davor Dabelić, viši referent – komunalni poslovi 
Tel: ++385 (0)20 74 53 94 
E-mail: [email protected]

Petar Matana, viši referent – knjigovodstveno-računovodstveni poslovi 
Tel: ++385 (0)20 74 53 93 
E-mail: [email protected]

Antonia Nusskern Lazo, referent – komunalni redar 
Tel: ++385 (0)20 74 52 55 
E-mail: [email protected]

Nedjeljka Matana, referent za uredsko poslovanje 
Tel: ++385 (0)20 74 53 91 
E-mail: [email protected]