Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA “DOM ZADUBLJE”

Općinski načelnik raspisao je temeljem donesene Odluke javni natječaj za davanje u zakup prostora “Doma Zadublje” u Babinom Polju

Javni natječaj bit će uz ovu objavu na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljen i u Glasu Grada 10. listopada 2018. godine od kada i teče rok za podnošenje ponuda

Cjeloviti tekst Javnog natječaja slijedi:

Javni natječaj za davanje u zakup prostora Doma Zadublje

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ID PPDNŽ

Raspisana je druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvankse županije.

Detalji su vidljivi na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske .

Oglas slijedi:

Oglas druga javna rasprava ID PP DNŽ

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJAĆA OPĆINE MLJET

Dana 21. rujna 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili:  izvješća za prvo polugodište 2018. godine, izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mljet

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

Odluka o naknadi za razvoj na području Općine Mljet

Odluka o statusu sklopljenih ugovora o raspolaganju zemljištem

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet.

Procjena rizika od velikih nesreca_Opcina Mljet_bez potpisa 27.06.2018.

 

SAZVANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 21. rujna 2018. godine u 15:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  izvješća za prvo polugodište 2018. Godine, izmjene i  dopune Proračuna za 2018. Godinu, Poslovnik o radu Općinskog vijeća i  drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 15. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za15. sjednicu Općinskog vijeća

Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Mljet

Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet.

Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o naknadi za razvoj na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2018