Novosti

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNU VODNU GRAĐEVINU

Pristupa se nabavi glavnog projekta za komunalnu vodnu građevinu za prikupljanje i obradu otpadnih voda u Uvali Sutmiholjskoj.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Zahtjev za ponudu – Glavni projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Upit ponuda – Geodetski projekt komunalne vodne građevine za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Projektni zadatak – komunalna vodna građevina za prikupljanje i obradu otpadnih voda

Izjava o nekažnjavanju GP uređaj Uvala Sutmiholjska

NOVI CJENICI JAVNE OTOČNE VODOOPSKRBE

Nakon dovođenja vode s kopna pružatelji usluge javne vodoopskrbe na području Općine Mljet: Voda Mljet d.o.o. Babino Polje i NPKLM vodovod d.o.o. Korčula donijeli cjenike javne otočne vodoopskrbe i na njih priskrbili propisanu prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Odluke o davanju prethodne suglasnosti koje sadrže cjenike kao prilog slijede:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik vodnih usluga za područje Općine Mljet Voda Mljet d.o.o.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga za područje Općine Mljet – NPKLM vodovod d.o.o.)

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će su raspravljeni i usvojeni: akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i akt o dodjeli javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet.

Usvojeni akti  slijede:

Odluka o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

SAZVANA 13. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 27. lipnja 2018. godine u 15:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akt vezan uz distribuciju pitke vode na području NP-a Mljet, kao i dodjela javnog priznanja – proglašenja počasnom građankom Općine Mljet

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 13. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za13. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pružanju usluge opskrbe pitkom vodom na području Nacionalnog parka Mljet

Odluka o dodjeli javnog priznanja – proglašenje Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske počasnom građankom Općine Mljet

 

ODRŽANA 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 07. lipnja 2018. godine u 13:15 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti vezani uz dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2018. Godinu.

Doneseni akti slijede:

Odluka o dodjeli javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Zdenku Radulju

Odluka o dodjeli javnog priznanja – nagrade Općine Mljet za 2018. godinu Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja