Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

Općina Mljet raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina – zemljišta, a predmet prodaje su građevinske parcele unutar građevinskog područja za stambenu namjenu – planirano i  građevinska parcela unutar građevinskog područja za ugostiteljsko – turističku – planirano na predjelu Uvala Sutmiholjska upisane u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje kako slijedi: k.č.br. 8781/26 površine 566 m2; 8781/27 površine 558 m2; 8781/28 površine 529 m2; 8781/29 površine 511 m2; 8781/30 površine 569 m2; 8781/31 površine 571 m2; 8781/32 površine 535 m2; 8781/34 površine 532 m2;  8781/35 površine 502 m2 i 8781/41 površine 1.169 m2 i k.č.br. 8781/62 površine 14.757 m2.

Informacije na tel: 020/745-391, mob: 098/455-864 i e-mail: [email protected]

Tekst javnog natječaja sa svim relevantnim prilozima  i obrascem ponudbenog lista slijedi:

Javni natječaj prodaja zemljišta predio Uvala Sutmiholjska

Z.k. izvadak prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

Posjedovni list prodaja zemljišta predio Uvala Sutmiholjska

Kopija katasatarskog plana prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

UPU Sutmiholjska – namjena površina

UPU Sutmiholjska – uvjeti gradnje

UPU Sutmiholjska – odredbe za provođenje

Obrazac ponudbenog lista prodaja zemljišta Uvala Sutmiholjska

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM SLUŽBENIKA – VJEŽBENIKA

Sukladno odredbama meritornog Pravilnika I meritornog Plana raspisan je javni natječaj za prijam službenika – vježbenika.

Javni natječaj poslan je na objavu u Oglasni dio Narodnih novina.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Javni natječaj i drugi meritorni akti slijede:

Javni natječaj službenici – vježbenici Općina Mljet

Objava uz javni natječaj za prijam službenika – vježbenika

Rješenje o imenovanju Povjerenstva prijam službenika – vježbenika

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Statutarna odluka o ID Statuta Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima

Odluka o gospodarenju nekretninama Općine

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Program rada OV-a za 2020.

Odluka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće mandat Tomislav Benković Mandatni odbor

Zaključak prijedlog Statutarne odluke o ID Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2020.

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

Zaključak prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama

Općine Zaključak prijedlog Odluke o lokalnim porezima

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

RASPORED REDOVNOG ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU

Raspored redovnog odvoza otpada

  MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD I BIOOTPAD SE ODVOZI:
  OBRAČUNSKO MJESTO MJESEC
  SIJEČANJ-SVIBANJ LIPANJ-LISTOPAD STUDENI-PROSINAC
BABINE KUĆE Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
BABINO POLJE Pon i Čet Uto, Čet i Sub Pon
BLATO Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
GOVEĐARI Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
KORITA Pon i Čet Uto, Čet i Sub Sri
KOZARICA Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
MARANOVIĆI Pon i Čet Uto, Čet i Sub Sri
OKUKLJE Pon i Čet Uto, Čet i Sub Sri
POLAČE Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
POMENA Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
PROŽURA Pon i Čet Uto, Čet i Sub Sri
PROŽURSKA LUKA Pon i Čet Uto, Čet i Sub Sri
ROPA Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
SAPLUNARA Uto i Pet Uto, Čet i Sub Sri
SOBRA Pon i Čet Uto, Čet i Sub Pon
SOLINE Uto i Pet Pon, Sri i Pet Uto
  Umjesto na Uskršnji ponedjeljak (13.04.2020.g.) otpad će se odvoziti 14.04.2020.g.
  Umjesto na Praznik rada (01.05.2020.g.) otpad će se odvoziti 02.05.2020.g.
  Umjesto na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18.11.2020.g)
  otpad će odvoziti 19.11.2020.g.
  RECIKLABILNI OTPAD (METAL,STAKLO,PLASTIKA,PAPIR, EE OTPAD) SE ODVOZI PREMA RASPOREDU DOLE:

 

VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ
03.02.2020.g. 04.03.2020.g. 01.04.2020.g. 06.05.2020.g.
LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN
06.06.2020.g 04.07.2020.g. 08.08.2020.g 05.09.2020.g.
20.06.2020.g 25.07.2020.g. 22.08.2020.g. 26.09.2020.g.
LISTOPAD STUDENI PROSINAC
03.10.2020.g. 27.11.2020.g. 30.12.2020.g.
31.10.2020.g.

 

 

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA EE OTPADA

(1) Oprema za izmjenu topline
Hladnjaci, ledenice, oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda, klima uređaji i ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka, oprema za odvlaživanje, toplinske pumpe, uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode, ostala  oprema za izmjenu topline.
(2) Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2
Zasloni, televizori, LCD fotookviri, monitori, računala »laptop« i »notebook«.
(3) Žarulje
Ravne fluorescentne žarulje, kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama, niskotlačne natrijeve žarulje, LED, ostale žarulje.
(4) Velika oprema
Perilice, sušilice rublja, strojevi za pranje posuđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, električne ploče za grijanje, rasvjetna tijela, oprema za reprodukciju zvuka ili slika, glazbena oprema (isključujući orgulje u crkvama), uređaji za pletenje i tkanje, velika računala, veliki pisači, kopirna oprema, veliki automati s kovanicama, veliki medicinski proizvodi, veliki instrumenti za praćenje i kontrolu, veliki uređaji za automatsko izdavanje proizvoda i novca, fotonaponske ploče, ostala velika oprema.
(5) Mala oprema
Usisavači, uređaji za čišćenje tepiha, uređaji za šivanje, rasvjetna tijela, mikrovalni uređaji, oprema za ventilaciju, glačala, tosteri, električni noževi, električna kuhala za vodu, satovi i ručni satovi, električni aparati za brijanje, vage, uređaji za njegu kose i tijela, kalkulatori, radioaparati, videokamere, videorekorderi, Hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, električne i elektroničke igračke, sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd., detektori dima, regulatori grijanja, termostati, mali električni i elektronički alati, mali medicinski proizvodi, mali instrumenti za praćenje i kontrolu, mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda, mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama, ostala mala oprema.
(6) Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
Mobilni telefoni, GPS, džepni kalkulatori, ruteri, osobna računala, pisači, telefoni, ostala mala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije.

 

 

BESPLATAN ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Otpad iz kućanstva, koji se ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad, odvozi se bez posebne naknade najmanje 2x godišnje sustavom zbrinjavanja glomaznog otpada.

21.04.2020.g. Saplunara, Korita, Okuklje, Maranovići, Prožura, Prožurska Luka,
19.11.2020.g. Sobra i Babino Polje
22.04.2020.g. Soline, Babine Kuće, Njivice, Pomena, Polače, Tatinica, Ropa,
20.11.2020.g. Kozarica i Blato
   
Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad?
U srpnju je stupio na snagu Naputak o glomaznom otpadu koji donosi popis i vrstu predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. Popis se sastoji od sedam cjelina: kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema, ostali glomazni otpad.
1.        KUPAONSKA OPREMA: kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo;
2.        STVARI ZA DJECU: krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete;
3.        PODNE OBLOGE: tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.;
4.        NAMJEŠTAJ: ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagavaonu, toaletni i sl., stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade;
5.        KUHINJSKA OPREMA: kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank;
6.        VRTNA OPREMA: ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj;
7.        OSTALI GLOMAZNI OTPAD: rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja.
GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta i sl.) NIJE glomazni komunalni otpad, te njega ne zbrinjavamo putem kontejnera za glomazni otpad.

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama.

U glomazni otpad ne spada: EE (električni i elektronički) otpad, građevinski materijal, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.

 

NAPOMENA:

  Raspored je okviran i davatelj usluga može ga promjeniti, a korisnici će biti obaviješteni o svakoj promjeni.
  Reciklabilni otpad odlaže se uz kante na obračunskom mjestu, odnosno uz otpadomjer tamo gdje je postavljen.
  Biootpad se odlaže se uz kante na obračunskom mjestu, odnosno uz otpadomjer tamo gdje je postavljen.

 

U KOLIKO SE NEBUDETE PRIDRŽAVALI PLANA ODVOZA OTPADA KOMUNALNO REDARSTVO ĆE NASTOJAT UTVRDITI  ČIJI JE OTPAD ODLOŽEN IZVAN PLANA ODVOZA OTPADA I NALOG ĆE SE IZDAT O UKLANJANJU NADLEŽNOM TIJELU, A RAČUN ISPOSTAVIT VLASNIKU OTPADA.

 

NACRT PRIJEDLOGA PLANA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKE SVRHE NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Sukladno općim aktima Općine Mljet i Zakonu o pravu na pristup informacijama predmeti akt upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga i prateći dokumenti slijede:

E- savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana korištenja javnih površina

Nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina

Obrazac e- savjetovanja nacrt prijedloga Plana korištenja javnih površina