Novosti

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Raspis e-savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Obrazloženje uz nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2020.

Plan Proračuna za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020-2022. godine

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu

Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 22. listopada 2019. godine (sjednica je prvobitno bila zakazana za dan 18. listopada 2019. godine, ali je odgođena) u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019. godinu  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Program društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Program komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Program socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MLJET

Polazeći od nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet izrađenog od Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb, Općinski načelnik Općine Mljet je svojim Zaključkom utvrdio prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet za javnu raspravu.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je obavijest o javnoj raspravi koja se objavljuje u Slobodnoj Dalmaciji, mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mrežnim stranicama Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet bit će objavljen i elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu koji sadrži sve dijelove propisane odredbama Zakona o prostornom uređenju, sve do dana početka javne rasprave 18. listopada 2019.g.

Nositelj izrade pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet izradio je i posebnu obavijest za javnopravna tijela, koja se dostavlja poštom i posebnu obavijest za susjedne JLS (iako nije obvezna), koja se također dostavlja poštom.

Na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljuju se i predmetne posebne obavijesti.

Obavijest o javnoj raspravi, elaborat prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za javnu raspravu i ostali relevantni akti slijede:

Sken objava JR ID PPUO Mljet mrežna str. Općine

Sken ostalo JR ID PPUO mrežna str. Općine

SAZVANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. listopada 2019.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti akti: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2019.godinu i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 234 sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 20189 godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak prijedlog Programa financiranja MO-a u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa društvenih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa gospodarstva u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa komunalnih djelatnosti u 2019. godini – I. ID

Zaključak prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – I. ID

Zaključak prijedlog Programa socijalne skrbi u 2019. godini – I. ID

Izvješće Mandatni odbor verifikacija mandata V. Marković

Zaključak o primanju na znanje verifikacija mandata V. Marković

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti …

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

Rješenje o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za upravljanje imovinom …

ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. rujna 2019. godine u 14:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni  akti: polugodišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2019. godinu, izvješća o radu Općinskog načelnika za prvo polugodište 2019. godine i izvješća o radu i poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje i Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2018. godinu.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Komunalno Mljet d.o.o. za 2018. godinu

Zaključak u svezi s ukupnim poslovanjem Voda Mljet d.o.o. za 2018. godinu

INFORMACIJE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OTOČNIH ISKAZNICA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA TE OTOČNIH ISKAZNICA I VINJETA ZA POMORSKI PRIJEVOZ VOZILA

Po novom pravilniku djeca koja idu u osnovnu školu na otoku i imaju prebivalište na otoku imaju sva pravo na besplatni prijevoz samo im treba promijeniti otočne iskaznice i u zahtjevu staviti X na učenik, svi koji su izvadili otočne iskaznice djeci prije stupanja na snagu novog pravilnika moraju vaditi nove iskaznice kako ne bi morali plaćati prijevoz.
Pravilnik sam stavila u prilogu,a izvadila sam samo da vidite
Pravo nabesplatni prijevozu javnom prijevozu imaju:
1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka,
2. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok,
3. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta,
4. djeca od jedne do navršene tri godine života,
5. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku,
6. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju san
itetskih prijevoza bolesnika s otoka na
kopno i obrnuto,
7. djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima,
8. djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja, uz suglasnost agencije za obalni linijski prijevoz.