Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

ODRŽANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje spanj – prosinac 2020.

Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Odluka izrada UPU GZ Žukovac

Odluka izrade ID UPU Sutmiholjska

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Odluka ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak inicijativa donošenja PPUO Mljet Zaključak otočni POS

SAZVANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke izrada UPU GZ Žukovac

Zaključak prijedlog Odluke izrade ID UPU Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak prijedlog Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa donošenja PPUO Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka otočni POS

ODRŽANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 11. prosinca 2020. godine u 11:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju ID PPUO Mljet

Programa rada OV-a za 2021.

Odluka o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o financiranju projekta RD Žukovac

Zaključak o utvrđivanju teksta predugovora o prijenosu poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Odluka o razrješenju imovinskih odnosa s Matana – Periše

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka ID Odluke osnivanje JVP Mljet – konačno redigirano

Zaključak stavljanje izvan snage Odluke osnivanje JVP

Odluka o davanju suglasnosti na Statut JVP Mljet

Starut Javna vatrogasna postrojba Mljet – redigirano

OTVOREN RAČUN POSEBNE NAMJENE ZA POMOĆ STRADALIMA U POTRESU

Općina Mljet otvorila je kod OTP banke d.d. Split račun za posebne namjene za pomoć stradalima u potrasu  na Banovini, IBAN broj: HR1024070001500013208.

Građani Općine Mljet i gospodarski subjekti mogu prema svojim mogućnostima i željama na ovaj račun uplaćivati svoje dobrovoljne priloge, a ukupan prikupljeni iznos biti će u konačnici Odlukom nadležnog tijela Općine upućen najpotrebitijima.