Novosti

VAŽNA OBAVIJEST: Stižu iznimno niske temperature, zaštitite instalacije od smrzavanja!

Poštovani korisnici vodnih usluga,

 

s obzirom na najave iznimno niskih temperatura za slijedeće razdoblje, obavještavamo vas da će Voda Mljet d.o.o. Babino Polje u narednim danima, po potrebi, u naseljima: Okuklje, Prožurska Luka, Sobra, Kozarica i Ropa, ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi radi sprečavanje štete koja može nastati smrzavanjem i pucanjem istih.

Korisnicima se savjetuje da zaštitite instalacije koje su više izložene hladnoći (vanjske slavine i cijevi koje su izvan objekata), te instalacije koje se nalaze u negrijanim objektima, priručnim sredstvima (daske, stare deke, tkanine, stiropor, slama, jutene vreće i slično), te  ispuste vodu iz slavina u dvorištu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

Voda Mljet d.o.o. Babino Polje

 

Objavljivanje javnog poziva za dodjelu mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima

Kao i svake godine Općina Mljet je u svom Proračunu planirala i osigurala sredstva za dodjelu mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima.

Sukladno odredbama Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu upućuje se javni poziv temeljem kojeg se svi potencijalni korisnici mogu prijaviti za dodjelu predmetne potpore.

Prijavu mogu podnijeti korisnici i Savez umirovljenika Hrvatske i mjesni odbori u ime i za račun korisnika.

Poziv je otvoren do 12. ožujka 2018. godine.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za podnošenje zamolbi radi odobrenja redovite mjesečne potpore umirovljenicima s niskim primanjima u 2018. godini

 

 

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA

Dana 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati održana  je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici su doneseni akti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji planovi i programi iz različitih oblasti, akt vezan uz sastav Upravnog vijeća JVP Mljet i  akt vezan uz upravljanje dijelom općinske imovine.

 

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o provedbi parcelacije čest. zem. 87812 z. ul. 1800 k. o. Babino Polje u katastru i zemljišniku

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“

Plan razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu

SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji programi iz različitih oblasti I drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 8. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“

Postupak jednostavne javne nabave: Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjskoj

Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave.

Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I meritorno rješenje MZOiE slijede:

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Ponudbeni list – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Izjava o nekažnjavanju – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali SutmiholjskaRješenje MZOiE – potreba izrade SUO

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su usvojeni  izmijenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i planovi i aktii iz oblasti Civilne zaštite..

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017.

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet 2018- 2021.godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet