———————————————————————

Službenica za informiranje Antonia Nusskern Lazo
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Općine Mljet:

• pisanim putem na adresu: Općina Mljet, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
• putem elektroničke pošte:
[email protected]
• telefonom na broj: 020/745-255

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.

Odluka o imenovanju službenice za informiranje.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) Općina Mljet  imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka, prema kojem službenik:

• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi  Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11)  i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11),
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11),
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 
Nedjeljka Matana, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje tel: 020/745-391