Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Prostorni plan uređenja Općine Mljet
Elaborat Prijedloga IDPPUO Mljet za javnu raspravu od 18.10. -18.11.2019.
Obavijest o javnoj raspravi ID UPU naselja Sobra

ID UPU Sobra

Obavijest o javnoj raspravi UPU “Uvala Sutmiholjska 2”

UPU “Uvala Sutmiholjska 2”

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Mljet

ID PPUO Mljet 2016. Kartografski prikazi

Urbanistički plan uređenja naselja Okuklje

UPU Okuklje 2011. Kartografski prikazi

Urbanistički plan uređenja naselja Prožurska Luka

ID UPU Prožurska Luka 2012. Kartografski prikazi

Urbanistički plan uređenja naselja Saplunara

ID UPU Saplunara 2012. Kartografski prikazi

Urbanistički plan uređenja naselja Sobra

ID UPU Sobra 2011. Kartografski prikazi