Prostorni plan uređenja Općine Mljet

 

Elaborat Prijedloga IDPPUO Mljet za javnu raspravu od 28.10. -28.11.2019.

Obavijest o javnoj raspravi ID UPU naselja Sobra

ID UPU Sobra

Obavijest o javnoj raspravi UPU “Uvala Sutmiholjska 2”

UPU “Uvala Sutmiholjska 2”

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Mljet

ID PPUO Mljet 2016. Kartografski prikazi

 
Urbanistički plan uređenja naselja Okuklje

UPU Okuklje 2011. Kartografski prikazi

 
Urbanistički plan uređenja naselja Prožurska Luka

ID UPU Prožurska Luka 2012. Kartografski prikazi

 
Urbanistički plan uređenja naselja Saplunara

ID UPU Saplunara 2012. Kartografski prikazi

 
Urbanistički plan uređenja naselja Sobra

ID UPU Sobra 2011. Kartografski prikazi