Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva čest.zgr.26. zul 70 k.o. Prožura bez naknade (114/2017-PAO)

Zaključak Odluka priznanje vlasništva Bašica Prožura 10-17