Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Anketni upitnici za Plan razvoja Općine Mljet do 2027.godine

Anketni upitnik za Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine

KLASA:           302-02/05-21-01/01

URBROJ:         2117-03/02-21-LD-08

Babino Polje,    13.04.2021.

Predmet: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine

  • popunjavanje anketnih upitnika, moli se

Poštovani,

Općina Mljet, u suradnji s tvrtkom KRUTAK d.o.o. pokrenula je izradu Plana razvoja Općine Mljet za razdoblje 2021.-2027.

Svrha izrade Plana razvoja je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem Općine Mljet, odnosno pružanje smjernica lokalnoj samoupravi i nositeljima razvoja za bolje korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Glavni cilj Plana razvoja je pružiti strateški okvir i program s utvrđenom vizijom, strateškim ciljevima, prioritetima te mjerama za konkretne razvojne projekte i aktivnosti te mehanizmima provedbe i načinima praćenja provedbe dokumenta.

Molimo da popunite anketne upitnike kako bismo dobili bolji uvid u postojeće stanje na području Općine. Temeljem prikupljenih podataka definirat će se smjer budućeg razvoja Općine Mljet, a svoj doprinos razvoju možete dati i popunjavanjem Obrasca za prikupljanje projektnih prijedloga.

Anketne upitnike i obrazac možete popuniti do 30. travnja 2021. godine.

Općina Mljet imenovala je i lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na lokalnoj razini kojem se s pitanjima i prijedlozima možete svakodnevno obratiti na e-mail adresu: procelnik@opcinamljet.hr.

Anketni upitnici su na slijedećim linkovima:

  Gospodarstvo: https://forms.gle/BJPT8xHXXxC6psvd8

  Organizacije civilnog društva https://forms.gle/CyqWYJAxHaXnu66w8

  Infrastruktura https://forms.gle/d8xiC7Q268tKPMj97

  Odgoj i obrazovanje https://forms.gle/ZrB1Bz1Ed1TFstg68

  Projektne ideje https://forms.gle/BmWNWEgpNy9ViUDf9 

Suglasnost za korištenje osobnih podataka 

Ispunjavanjem predmetnih upitnika pristajem da se osobni podaci navedeni u upitniku obrađuju i pohranjuju u svrhu izrade i provedbe Plana razvoja Općine Mljet za razdoblje 2021.-2027. te da se  neće se koristiti u druge svrhe, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679.