Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GOSPODARSKU NAMJENU NA PREDJELU ŽUKOVAC OZNAKE K.Č.BR. 2092/1 K.O. B. POLJE

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju građevinske parcele na predjelu Žukovac oznake k.č.br. 2092/1 k.o. Babino Polje.

Rok za dostavu ponuda je 29. ožujka 2022. godine u 13:00 sati.

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta unutar GZ Žukovac

Kartografski prikaz iz prijedloga UPU GZ Žukovac s okvirno označenom mikrolokacijom

Zemljišnoknjižni izvadak za k.č.br. 2092/1 k.o. B. Polje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U UVALI SUTMIHOLJSKA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju više građevinskih parcela u Uvali Sutmiholjska.

Osim na mrežnim stranicama, na kojima se objavljuje kompletni tekst javnog natječaja i sva ponudbena dokumentacija, skraćena verzija javnog natječaja objavljuje se i u Oglasniku Narodnih novina i u Slobodnoj Dalmaciji.

Rok za dostavu ponuda je 07. listopada 2021. godine u 13:00 sati. 

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Uvali Sutmiholjska

Procjembeni elaborat vrijednosti zemljišta Uvala Sutmiholjska

Izvod iz katastarskog plana za z.ul. 1800 k.o. B. Polje

PL 854 k.o. B. Polje

Z.k. uložak 1800 k.o. B. Polje

LOKACJSKA INFORMACIJA ZEMLJIŠTE SUTMIHOLJSKA

Građevinska dozvola cesta Sutmiholjska

Ponudbeni list zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 1. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 2. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 3. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 4. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 5. zemljište Uvala Sutmiholjska

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

Sukladno zakonskim propisima i općim aktima Općine Mljet raspisuje se javni natječaj za prijem 2 službnika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet.

Za provođenje postupka javnog natječaja pripremljeni su dokumenti i Rješenja o imenovanju Povjerenstva , javni natječaj i prilog javnom natječaju koji slijede:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Rješenje o imenovanju Povjerenstva prijam službenika

Objava uz javni natječaj za prijam službenika

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA “DOM ZADUBLJE”

Općinski načelnik raspisao je temeljem donesene Odluke javni natječaj za davanje u zakup prostora “Doma Zadublje” u Babinom Polju

Javni natječaj bit će uz ovu objavu na mrežnim stranicama Općine Mljet objavljen i u Glasu Grada 10. listopada 2018. godine od kada i teče rok za podnošenje ponuda

Cjeloviti tekst Javnog natječaja slijedi:

Javni natječaj za davanje u zakup prostora Doma Zadublje