Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine

Postupajući sukladno odredbama meritornih zakonskih propisa i odredbama Statuta i općih akata Općine Mljet, Općinski načelnik donio je propisano Polugodišnje izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine.

Izvješće je sastavljeno u skladu s obaveznim Uputama i sadrži tekstualni i financijski tablični dio.

Izvješće se objavljuje na mrežnoj stranici i dostavlja regionalnom županijskom koordinatoru za strateško planiranje pri DUNEA-i.

Meritorni doneseni akti slijede:

Upute za građane

U prilogu su preporuke sa uputama za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu. Letci se inače mogu naći na službenim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82

Provedba komunikafcijske strategije za projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”

Poštovani,

slobodna sam još jednom proslijediti  vam mail koji je gospodin Mladen Pandža iz Državne geodetske uprave poslao 09. svibnja, a vezan je za javnu tribinu koja će se održati

u petak. 3. lipnja s početkom u 11 sati u Galeriji „Stara skula“ na adresi Goveđari 14.

Sve detalje o javnoj tribini možete pronaći u mailu niže, kao i u priloženim dopisima.

Vas ljubazno molimo da podržite ova projekt objavom bannera i obavijesti na vašim stranicama, kao i da 200 letaka koje ste dobili (ili će ovih dana biti dostavljeni na Vašu adresu) iz Državne geodetske uprave izložite na vidljivo mjesto u prostorima Vaše općine kako bi bili dostupni građanima.

Bannere i informativni letak za objavu na web stranici Vaše općine možete preuzeti sa sljedeće adrese:

https://eppr.dgu.hr/preuzimanja

Također Vas molim da informaciju o dolasku predstavnika Vaše općine na javnu tribinu javite na ovaj mail do četvrtka, 02. lipnja.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE MLJET PROVEDENIH 15. SVIBNJA 2022. GODINE

Po proteku roka za isticanje prigovora na objavljene rezultate predmetnih izbora, a budući prigovora nije bilo, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet objavilo je konačne  rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.

Akti o objavi konačnih rezultata slijede:

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Soline provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Goveđari provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Polače provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Blato provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zabrežje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zadublje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Sobra provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Prožura provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Maranovići provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Korita provedenih 15. svibnja 2022. godine.