Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – PRIJEDLOG PLANA

Nakon redigiranja ranije izrađenog nacrta prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima i članovima Radne skupine, izrađen je prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana, sve do 23. kolovoza 2021. godine, na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr.

 

Prijedlog Plana slijedi:

Prijedlog Plana razvoja Općina Mljet – varijanta kolovoz 2021.

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: polugodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Poslovnik OV-a

Polugodišnji obračun I. – VI. 2021.

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

ID Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

ID Program financiranja MO-a 2021.

ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021

. ID Program otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska – Copy

Odluka naknade vijećnicima

Odluka plaća općinskog načelnika

Odluka pravne osobe od interesa za CZ

Odluka FLAG

Odluka o odvodnji na području OM

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID – Copy

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. srpnja 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: pologodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID

Zaključak ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

Zaključak Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Zaključak prijedlog ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021. Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke FLAG Zaključak prijedlog Odluke

ID Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Odluke naknade vijećnicima

Zaključak prijedlog Odluke o odvodnji na području OM

Zaključak prijedlog Odluke plaća općinskog načelnika

Zaključak prijedlog Odluke pravne osobe od interesa za CZ

Zaključak prijedlog Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak prijedlog Polugodišnjeg obračuna I. – VI. 2021.

Zaključak prijedlog Poslovnika OV-a

Zaključak prijedlog Programa otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet s popisom dokumentarnog gradiva Općine Mljet

Predmetna Pravila s Popisom dobila su dana 25. lipnja 2021.godine suglasnost Državnog arhiva u Dubrovniku, te se objavljuju na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Mljet 13. srpnja 2021.godine kada i stupaju na snagu.

Pravila s popisom slijede:

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Mljet

Popis dokumentarnog gradiva Općine Mljet s rokovima čuvanja

VOZNI RED AUTOBUSA OD 02.07.2021.GODINE

Poštovani ,

Pošto se od sutra mjenja plovidbeni red mjenja se i vozni red autobusa.

PONEDELJAK POMENA 04:45  SAPLUNARA 05:00

PETAK POMENA 04:45    SAPLUNARA 05:00

UTORAK,SRIJEDA,ČETVRTAK,SUBOTA POMENA 05:00 ,SAPLUNARA 05:35

NEDELJA I BLAGDAN POMENA 16:15  SAPLUNARA 16:30

ODRŽANA 2. SJENDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 17. lipnja 2021.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Bbainom Polju 2. sjednica Općinsklog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nedležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021.godinu.

Doneseni akti slijede:

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

Odluka počasni građanin Zvonimir Đuroković

Odluka o dodjeli priznanja MO Korita 2021.

PREDNACRT PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE

U postupku izrade i donošenja Plana razvoja Općine Mljet do 2027. godine izrađen je od konzultanta, uz aktivno sudjelovanje organa i tijela Općine Mljet i drugih relevantnih otočnih subjekata, nacrt prijedloga Plana.

U daljnjem postupku izrade i donošenja Plana najaktivnije će sudjelovati imenovani koordinator i imenovana Radna skupina, ali je za konačnu varijantu Plana dragocjeno učešće svih zainteresiranih otočnih subjekata.

Stoga se poziva sva lokalna otočna zajednica da u pismenoj formi, poštom, predajom pisarnici ili na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr  da svoje primjedbe, mišljenja, prijedloge i sugestije.

Prednacrt prijedloga Plana slijedi:

Plan razvoja Općine Mljet do 2027. – prednacrt prijedloga