Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

Provedba komunikafcijske strategije za projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”

Poštovani,

slobodna sam još jednom proslijediti  vam mail koji je gospodin Mladen Pandža iz Državne geodetske uprave poslao 09. svibnja, a vezan je za javnu tribinu koja će se održati

u petak. 3. lipnja s početkom u 11 sati u Galeriji „Stara skula“ na adresi Goveđari 14.

Sve detalje o javnoj tribini možete pronaći u mailu niže, kao i u priloženim dopisima.

Vas ljubazno molimo da podržite ova projekt objavom bannera i obavijesti na vašim stranicama, kao i da 200 letaka koje ste dobili (ili će ovih dana biti dostavljeni na Vašu adresu) iz Državne geodetske uprave izložite na vidljivo mjesto u prostorima Vaše općine kako bi bili dostupni građanima.

Bannere i informativni letak za objavu na web stranici Vaše općine možete preuzeti sa sljedeće adrese:

https://eppr.dgu.hr/preuzimanja

Također Vas molim da informaciju o dolasku predstavnika Vaše općine na javnu tribinu javite na ovaj mail do četvrtka, 02. lipnja.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE MLJET PROVEDENIH 15. SVIBNJA 2022. GODINE

Po proteku roka za isticanje prigovora na objavljene rezultate predmetnih izbora, a budući prigovora nije bilo, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet objavilo je konačne  rezultate izbora za članove Vijeća mjesnih odbora.

Akti o objavi konačnih rezultata slijede:

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Soline provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Goveđari provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Polače provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Blato provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zabrežje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Zadublje provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Sobra provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Prožura provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Maranovići provedenih 15. svibnja 2022. godine.

Konačni rezultati izbora članova Vijeća mjesnog odbora Korita provedenih 15. svibnja 2022. godine.

ZAVRŠENI IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Dana 15. svibnja 2022. godine održani su i završeni izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet.

Rezultati su utvrđeni zapisnikom općinskog izbornog povjerenstva polazeći od rezultata utvrđenih zapisnicima biračkih odbora.
Objavljuje se zapisnik općinskog izbornog povjerenstva od čije objave slijedi rok za prigovor u trajanju od 48 sati.
Po proteku naprijed navedenog roka bit će doneseni i objavljeni ponovljeni rezultati izbora.
Zapisnik OIP-a slijedi:

Zapisnik o radu općinskog izbornog povjerenstva o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora na dan 15. svibnja 2022. godine.

OBAVIJEST FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST O AKCIJI UKLANJANJA OTPADNIH VOZILA NA OTOCIMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u RH, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito otpadno vozilo ili 0,50 kn/kg za necjelovito otpadno vozilo.

Pozivaju se zainteresirani građani koji žele predati svoje otpadno vozilo ovlaštenom sakupljaču i za to ostvariti naknadu da se jave u Općinu/Grad ili svom komunalnom redaru u svrhu prijave podataka o vozilu. Prijave je moguće podnijeti do 30. lipnja 2022. godine.

Cilj ovog Javnog poziva je čišćenje lokacija na otocima u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja ovlaštenim sakupljačima radi daljnje obrade te očuvanje prirodnih ljepota kojima je Republika Hrvatska bogata. Ovim akcijama jačamo svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –  Nacionalni javni pozivi i natječaji | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU – POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

I ove 2022. godine Općina Mljet će uz proslavu Dana Općine 2022. godine dodijeliti javna priznanja Općine Mljet u skladu s odredbama Statuta Općine Mljet i odredbama općih akata Općine Mljet.

Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Mljet donio je meritoran zaključak temeljem kojeg se raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA, TE BIRAČKIH MJESTA NA IZBORIMA ZA MJESNU SAMOUPRAVU NA DAN 15. SVIBNJA 2022 GODINE

Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga kandidacijskih lista na izborima za mjesnu samoupravu na dan 15. svibnja 2022. godine dana 26. travnja 2022. godine u 16:00 sati Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet izvršilo je pregled i kontrolu predanih prijedloga kandidacijskih lista i utvrdilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora, kao i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet također je donijelo Rješenje  o utvrđivanju biračkih mjesta na izborima za mjesnu samoupravu 15. svibnja 2022.godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet utvrđuje da izborna promidžba za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora započinje po proteku propisanog roka nakon objavljivanja pravovaljanih kandidacijskih lista, dakle 30. travnja 2022. godine i traje do 13. svibnja 2022. godine.

Pravovaljane kandidacijske liste, zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista i rješenje o utvrđivanju biračkih mjesta slijede: