Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

OBAVIJEST FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST O AKCIJI UKLANJANJA OTPADNIH VOZILA NA OTOCIMA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima. Ukoliko ste vlasnik ili posjednik otpadnog vozila koji je poznat ili je utvrđen dodatnom provjerom i koje je minimalno jednom bilo registrirano u RH, ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 1,00 kn/kg za cjelovito otpadno vozilo ili 0,50 kn/kg za necjelovito otpadno vozilo.

Pozivaju se zainteresirani građani koji žele predati svoje otpadno vozilo ovlaštenom sakupljaču i za to ostvariti naknadu da se jave u Općinu/Grad ili svom komunalnom redaru u svrhu prijave podataka o vozilu. Prijave je moguće podnijeti do 30. lipnja 2022. godine.

Cilj ovog Javnog poziva je čišćenje lokacija na otocima u kojima su nepropisno odbačena otpadna vozila i predaja ovlaštenim sakupljačima radi daljnje obrade te očuvanje prirodnih ljepota kojima je Republika Hrvatska bogata. Ovim akcijama jačamo svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje.

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –  Nacionalni javni pozivi i natječaji | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU – POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

I ove 2022. godine Općina Mljet će uz proslavu Dana Općine 2022. godine dodijeliti javna priznanja Općine Mljet u skladu s odredbama Statuta Općine Mljet i odredbama općih akata Općine Mljet.

Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Mljet donio je meritoran zaključak temeljem kojeg se raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2022. godinu

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA, TE BIRAČKIH MJESTA NA IZBORIMA ZA MJESNU SAMOUPRAVU NA DAN 15. SVIBNJA 2022 GODINE

Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga kandidacijskih lista na izborima za mjesnu samoupravu na dan 15. svibnja 2022. godine dana 26. travnja 2022. godine u 16:00 sati Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet izvršilo je pregled i kontrolu predanih prijedloga kandidacijskih lista i utvrdilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora, kao i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet također je donijelo Rješenje  o utvrđivanju biračkih mjesta na izborima za mjesnu samoupravu 15. svibnja 2022.godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet utvrđuje da izborna promidžba za izbor članova Vijeća svih 10 mjesnih odbora započinje po proteku propisanog roka nakon objavljivanja pravovaljanih kandidacijskih lista, dakle 30. travnja 2022. godine i traje do 13. svibnja 2022. godine.

Pravovaljane kandidacijske liste, zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista i rješenje o utvrđivanju biračkih mjesta slijede:

RASPISANI IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Odlukom Općinskog vijeća Općine Mljet raspisani su izbori za mjesnu samoupravu – izbor Vijeća mjesnih odbora.

Izbori će se održati dana 15. svibnja 2022. godine (nedjelja) od 9:00 do 17:00 sati.

Kandidacijske liste predaju se Općinskom izbornom povjerenstvu do 26. travnja 2022. godine (utorak) do 16:00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će biračka mjesta i imenovati biračke odbore, a što će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Mljet. Akt o raspisivanju izbora slijedi:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

 
Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA GOSPODARSKU NAMJENU NA PREDJELU ŽUKOVAC OZNAKE K.Č.BR. 2092/1 K.O. B. POLJE

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju građevinske parcele na predjelu Žukovac oznake k.č.br. 2092/1 k.o. Babino Polje.

Rok za dostavu ponuda je 29. ožujka 2022. godine u 13:00 sati.

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta unutar GZ Žukovac

Kartografski prikaz iz prijedloga UPU GZ Žukovac s okvirno označenom mikrolokacijom

Zemljišnoknjižni izvadak za k.č.br. 2092/1 k.o. B. Polje

POMOĆ ZA UKRAINU

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik, prema uputi Hrvatskog Crvenog križa, danas 10. ožujka 2022. godine započinje s prikupljanjem materijalne humanitarne pomoći za izbjeglice iz Ukrajine.

Pomoć će se prikupljati u Dubrovniku u Sportskoj dvorani u Gospinom polju svaki dan od 9 do 17 sati.

Prikuplja se hrana i higijena i to isključivo sljedeći artikli:

HRANA: brašno, ulje, riža, šećer, kuhinjska sol, tjestenina, juha u vrećici, riblja konzerva, mesna konzerva i marmelada, hrana za bebe kašica i žitne kašice/pahuljice za djecu

HIGIJENA: sapun za ruke, gel za tuširanje, šampon za kosu, pasta za zube, četkica za zube, jednokratni brijač, higijenski ulošci, pelene za djecu, krema za djecu, šampon za djecu, dječja pasta za zube, dječja četkica za zube i higijenske vlažne maramice za djecu.

Hrvatski Crveni križ otvorio je i humanitarni telefon i svi oni koji žele pomoći mogu nazvati 060 9011 (cijena poziva iznosi 6,25 kuna, u iznos je uključen PDV kao i naknada teleoperateru).

I dalje je otvoren apel za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine i oni koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na žiro račun:

IBAN: HR0923600001503056530

Poziv na broj odobrenja : 705

Banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10

Primatelj: Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14-16, Zagreb

Za uplate iz inozemstva BIC (SWIFT) kod: ZABAHR2XXXX

Donirati se može i putem aplikacija za mobilno bankarstvo koristeći 2D barkod.

U ime izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik i  Hrvatski Crveni križ zahvaljuje svima na donacijama!

SAZVANA 9 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Obrasci prijave uz Godišnji obračun za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2021. godinu

Kartografski prikaz uz akt o prodaji zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1  k.o.  Babino Polje, predio Žukovac

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odborana području Općine Mljet za 2021. godinu

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 31. siječanja 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. – 2021. godina, akt o javnoj usluzi zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Mljet  i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti, s  slijede:

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021. godinu

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2022. – 2025.

Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2022.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Odluka ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 14. – 21.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2014-2021 – prihvaćeno

Rješenje glavni urednik Službenog glasnika